AVÍS LEGAL

L’Ajuntament de Xàtiva serà a tots els efectes el promotor d’aquesta plataforma online creada per una empresa fabricant del Software, Pymeralia.

Així doncs, d’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es conclou que la titularitat de www.xativamarket.com pertany a:

Administració Pública: AJUNTAMENT DE XÀTIVA

Teléfono: 962289800

Forma jurídica: Corporació Local

Email de contacte: reactivem@xativa.es

L’Ajuntament de Xàtiva no es fa responsable de la comercialització directa ni indirecta de cap dels productes o serveis oferits per les botigues que conformen www.xativamarket.com, així com tampoc serà part implicada de les obligacions derivades de qualsevol activitat comercial desenvolupada a la plataforma de venda online en qüestió.

A tots els efectes, cada empresa adscrita a aquesta campanya comercial posada en marxa per l’Ajuntament de Xàtiva, www.xativamarket.com, assumeix l’obligació de responsabilitat davant la publicació i venda de productes pertanyents al seu estoc. La gestió de la seua botiga dintre dels serveis que ofereix la plataforma, deu ser acorde a la legislació vigent, i el titular de cada empresa deu assegurar i responsabilitzar-se de la legalitat, actualització i exactitud de totes les dades publicades referents als seus productes.

Tota la informació referent a cadascuna de les botigues (imatges i textos dels productes) té exclusiva titularitat per part de la botiga anunciant del contingut virtual.

Serà doncs, el titular, qui deurà consentir com a propietari de la informació anteriorment citada, la trasmisió, distribució, cessió, reproducció, magatzematge o comunicació pública de qualsevol vessant de la mateixa.

Per a realitzar el registre a www.xativamarket.com l’usuari deu proporcionar algunes dades de caràcter personal a través de formularis disposats per a tal efecte.

En cumpliment en allò establit al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, i que fa menció i referència a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals, els administradors/es de www.xativamarket.com disposaran de les mateixes i les faran arribar als titulars de cada botiga implicada en la gestió comercial, per tal que es puga realitzar la relació de compra-venda al marketplace, assumint inexorablement cadascú dels implicats la protecció de les dades dels usuaris que seran utilitzades, única i exclusivament, per a tot el concernient a la comanda que s’estiga tractant.

Per a fer qualsevol rectificació, modificació o cancel.lació del seu registre personal, es deuràn seguir els canals establits al propi web.

L’Ajuntament de Xàtiva queda, en conseqüència, exhimit de qualsevol responsabilitat davant praxis inoportuna o il.lícita respecte a la informació o activitat duta a terme pels comerciants relativa a www.xativamarket.com assumint, doncs, el càrrec qui opere individualment.

Menú